Regulamin

 • Rezerwacja możliwa jest droga telefoniczną lub za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.
 • Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% – 50% ustalonej ceny w terminie do 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji, na konto podane drogą mailową.
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem i akceptacją warunków regulaminu.
 • Należności związane z wynajęciem domku pomniejszone o wpłacony zadatek należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 • W przypadku anulowania rezerwacji, zmiany terminu rezerwacji lub nie zameldowaniu się do końca pierwszej doby planowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00.
 • Wynajem domku obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę od 8 lub do 12 osób.
 • Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 • Na terenie domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 • Podczas pobytu w domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania urządzeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz innych urządzeń zasilanych prądem lub gazem nie będących na wyposażeniu domku.
 • Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku.
 • Wynajmujący domek odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.
 • Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielom domku.
 • Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 • Wynajmujący domek , na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.
 • Przekazanie i odbiór domku następuje w obecności właściciela. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel może wypowiedzieć umowę najmu domku ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego. Cena ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe.